Съобщаване за потенциален проблем

Съобщаване за потенциален проблем

Информация за това как да докладвате обидни резултати, потенциални проблеми относно интелектуалната собственост или други потенциални проблеми със съдържанието на даден уеб сайт.

Ако се натъкнете на потенциален проблем относно конкретни URL адреси или относно друга информация, съдържаща се в резултати от търсене, можете да съобщите това на Bing. Съобщаването за потенциален проблем не гарантира, че съответният URL адрес ще бъде премахнат от резултатите от търсенето. Bing ограничава премахването на резултати от търсенето до конкретни обстоятелства и условия, за да предотврати ограничаването на достъпа на потребителите на Bing до подходяща за тях информация.

Бележка

Bing не контролира съдържанието, което уеб сайтовете публикуват или което се появява в резултатите от търсенето в Bing. За да се уверите, че съдържанието е отстранено от резултатите от търсенето, най-добрият вариант е да се свържете с администратора на сайта, където е публикувано съдържанието, и да поискате то да бъде изтрито или премахнато. Дори Bing да премахне URL адреса от резултатите от търсенето, съдържанието ще продължи да съществува и ще може да бъде откривано чрез директно отиване на съответния уеб адрес, докато уеб администраторът не премахне въпросното съдържание от уеб сайта.

See more videos...