За правилата за поверителност и защита на Bing за бизнеса

За правилата за поверителност и защита на Bing за бизнеса

Microsoft се ангажира да подпомогне опазването на вашата поверителност и защита, докато използвате Bing за бизнеса. За повече информация вижте Декларацията за поверителност на Microsoft и Споразумението за услуги на Microsoft.

Microsoft се ангажира да подпомогне опазването на вашата поверителност и защита, докато използвате Индивидуална визуализация на Bing за бизнеса. За повече информация вижте Декларация за поверителност на Microsoft и Споразумение за услуги на Microsoft.

Свързани теми

За Bing за бизнеса
Как Bing за бизнеса защитава вашата информация

See more videos...