Všechna témata nápovědy Bingu

Všechna témata nápovědy Bingu

Podívejte se na seznam všech témat nápovědy služeb Bing, Mapy Bing, Panel nástrojů Bing a Plochu Bing.
Bing Mapy Bing Panel nástrojů Bing
OBLíBENá TéMATA
Vypnutí nebo zapnutí historie hledání
Blokování obsahu pro dospělé pomocí funkce Bezpečné hledání
Další informace o funkci Bezpečné hledání
Vypnutí nebo zapnutí návrhů hledání
Seznámení s domovskou stránkou
Nejčastější dotazy k Odměnám Bing
OBLíBENá TéMATA
Klávesové zkratky
Zaznamenávání toho, co jste našli
Prozkoumání map míst
Prozkoumání míst a orientačních bodů
Přidání vašeho firemního zápisu a jeho správa
Vytvoření vlastní adresy URL
ZAČíNáME S PANELEM NáSTROJŮ BING
O Panelu nástrojů Bing
Instalace Panelu nástrojů Bing
Aktualizace Panelu nástrojů Bing
Změna výchozích poskytovatelů hledání
O službě Microsoft Update
O HLEDáNí
Filtrování obrázků podle typu licence
Zobrazení nejnovějších zpráv
Začínáme s Videi Bing
BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNíCH úDAJŮ
O osobní bezpečnosti u funkce Moje místa
Odeslat zpětnou vazbu
O zásadách ochrany osobních údajů a zabezpečení společnosti Microsoft
PŘIZPŮSOBENí PANELU NáSTROJŮ BING
Vyjádření výslovného souhlasu nebo nesouhlasu s účastí v programu zlepšování Panelu nástrojů Bing na základě zkušeností uživatelů
Volba a uspořádání tlačítek na Panelu nástrojů Bing
Stále v obraze díky upozorněním Panelu nástrojů Bing
BING A úČET MICROSOFT
Odhlášení z účtu Microsoft
Více informací o účtu Microsoft

ŘEšENí PROBLéMU
Panel nástrojů Bing není vidět
Odinstalace Panelu nástrojů Bing
BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNíCH úDAJŮ
O zásadách ochrany osobních údajů a zabezpečení společnosti Microsoft
Jak Bing zobrazuje výsledky hledání
Ohlášení problému
Ochrana před malwarem
Bezpečné sledování videí

POUŽITí PANELU NáSTROJŮ BING
Hledání na webu
Zobrazení informací o počasí
Zobrazení silničních map z Panelu nástrojů Bing
Přístup k vašemu účtu na Facebooku z Panelu nástrojů Bing
Chat s přáteli z Facebooku
Přehrávání videí z Panelu nástrojů Bing
Hledání her
Překlad webů
Neustálý přehled o nejdůležitějších zprávách
účast v programu Odměny Bing
Přístup k e-mailu z Panelu nástrojů Bing
Klávesové zkratky

See more videos...