Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Αξιοποιήστε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για να χρησιμοποιείτε τους Χάρτες Bing πιο αποτελεσματικά.

Όταν χρησιμοποιείτε τους Χάρτες Bing, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου μπορούν να σας εξοικονομήσουν χρόνο.

Για Πατήστε
Εναλλαγή σε προβολή οδών R
Εναλλαγή σε δορυφορική άποψη A
Εναλλαγή σε δορυφορική άποψη με ετικέτες H
Εναλλαγή σε πανοραμική άποψη O
Εναλλαγή σε πανοραμική άποψη με ετικέτες B
Εναλλαγή σε προβολή Collins Bart C
Εναλλαγή σε προβολή Ordnance Survey S
Εναλλαγή σε αυτόματη προβολή U
Μεγέθυνση ΣΥΜΒΟΛΟ "ΣΥΝ" (+)
Σμίκρυνση ΣΥΜΒΟΛΟ "ΠΛΗΝ" (-)
Περιστροφή δεξιά σε πανοραμική άποψη CTRL + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ
Περιστροφή αριστερά σε πανοραμική άποψη CTRL + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

See more videos...