Με ποιον τρόπο το Bing για επιχειρήσεις διατηρεί τις πληροφορίες σας ασφαλείς

Με ποιον τρόπο το Bing για επιχειρήσεις διατηρεί τις πληροφορίες σας ασφαλείς

Μάθετε περισσότερα για τους τρόπους που χρησιμοποιεί το Bing για επιχειρήσεις για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της επιχείρησής σας διατηρούνται ασφαλείς.

Το Bing για επιχειρήσεις χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της επιχείρησής σας είναι ασφαλείς:

  • Τα αποτελέσματα του Bing για επιχειρήσεις προέρχονται απευθείας από το ίδιο αξιόπιστο cloud που χρησιμοποιεί το Office 365. Το Bing δεν αποθηκεύει καμία από τις πληροφορίες ή το περιεχόμενο της επιχείρησής σας στο δημόσιο ευρετήριο web μας.
  • Μπορείτε να δείτε μόνο τα αποτελέσματα της επιχείρησής σας όταν έχετε εισέλθει με τον εταιρικό και τον σχολικό σας λογαριασμό.
  • Το Bing για επιχειρήσεις θα επιστρέψει μόνο τις πληροφορίες και τα αρχεία του SharePoint ή του OneDrive για επιχειρήσεις, για τα οποία έχετε άδεια προβολής. Μπορεί να έχετε άδεια επειδή δημιουργήσατε εσείς τα εν λόγω αρχεία ή τις πληροφορίες, επειδή κοινοποιήθηκαν σε εσάς ή σε μεγαλύτερη ομάδα στην οποία ανήκετε, ή επειδή έχουν αποθηκευτεί σε φακέλους και θέσεις όπου έχετε άδεια πρόσβασης.
  • Το Bing δεν χρησιμοποιεί τις αναζητήσεις Bing για επιχειρήσεις προκειμένου να βελτιώσει τα δημόσια αποτελέσματα και οι αναζητήσεις σας δεν χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν το μηχανισμό αναζήτησης Bing.
  • Όταν χρησιμοποιείτε το Bing για επιχειρήσεις, το Bing δεν επιτρέπει σε διαφημιστές να στοχεύουν σε εσάς ή σε οποιοδήποτε άλλο άτομο στον οργανισμό σας.
  • Τα σχόλια που στέλνετε για αποτελέσματα του Bing για επιχειρήσεις δεν κοινοποιούνται στο Bing. Μπορούν να τα δουν μόνο άτομα στον οργανισμό σας.

Σχετικά θέματα

Πληροφορίες για το Bing για επιχειρήσεις
Είσοδος στο Bing για επιχειρήσεις

See more videos...