Αναζήτηση με το Bing για επιχειρήσεις

Αναζήτηση με το Bing για επιχειρήσεις

Βρείτε τοποθεσίες και εργαλεία, άτομα και αρχεία με το Bing για επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη εισέλθει σε κάποια εφαρμογή Office 365, θα εισέλθετε αυτόματα στο Bing για επιχειρήσεις, όταν μεταβείτε στην τοποθεσία Bing.com. Με το Bing για επιχειρήσεις, μπορείτε να βρείτε σελιδοδείκτες σε εσωτερικές τοποθεσίες και εργαλεία, πληροφορίες για συναδέλφους και άλλα άτομα στον οργανισμό σας, καθώς και αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο SharePoint και στο OneDrive για επιχειρήσεις του οργανισμού σας.

Αναζήτηση για τοποθεσίες και εργαλείαexpando image

Οι καθορισμένοι διαχειριστές και συντάκτες στον οργανισμό σας δημιουργούν και δημοσιεύουν σελιδοδείκτες σε τοποθεσίες, εργαλεία και άλλους πόρους. Τα αποτελέσματα σελιδοδεικτών περιλαμβάνουν μια σύντομη περιγραφή της τοποθεσίας ή του πόρου η οποία συνοδεύεται με τη σύνδεση για την τοποθεσία ή τον πόρο. Οι οργανισμοί συνήθως δημιουργούν σελιδοδείκτες για αυτές τις αναζητήσεις: παροχές, HR, ταξίδια, υποστήριξη IT, άδειες. Ωστόσο, επειδή ο οργανισμός σας διαχειρίζεται αυτούς τους σελιδοδείκτες, αυτοί ενδέχεται να διαφέρουν και τα εν λόγω δείγματα αναζητήσεων μπορεί να μην επιστρέψουν αποτελέσματα.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία Bing.com και πραγματοποιήστε είσοδο με τον εταιρικό ή τον σχολικό σας λογαριασμό αν χρειάζεται.
 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης, εισαγάγετε τον όρο αναζήτησής σας.
 3. Εμφανίζεται ένα αποτέλεσμα σελιδοδείκτη του Bing για επιχειρήσεις στην κορυφή της σελίδας των αποτελεσμάτων ή στην κορυφή της δεξιάς στήλης. Τα άλλα αποτελέσματα Web εμφανίζονται κάτω από αυτό. Αυτά τα αποτελέσματα είναι δημόσια και δεν αφορούν ειδικά τον οργανισμό σας.
Αναζήτηση για άτομαexpando image

Τα αποτελέσματα ατόμων παρέχουν λεπτομέρειες για συγκεκριμένα άτομα στον οργανισμό σας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του email, του τίτλου ή ρόλου και της τοποθεσίας γραφείου. Μπορείτε επίσης:

 • Να καλέσετε τα συγκεκριμένα άτομα ή να τους στείλετε email και μηνύματα χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες συνδέσεις
 • Να δείτε τα αρχεία που μοιράστηκαν πρόσφατα μαζί σας
 • Να δείτε τα οργανογράμματά τους και τις ομάδες Outlook στις οποίες ανήκουν

Οι τύποι των πληροφοριών που βλέπετε ενδέχεται να διαφέρουν από αυτήν την περιγραφή. Οι διαχειριστές στον οργανισμό σας καθορίζουν το περιεχόμενο που εμφανίζεται στα αποτελέσματα του Bing για επιχειρήσεις.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία Bing.com και πραγματοποιήστε είσοδο με τον εταιρικό ή τον σχολικό σας λογαριασμό αν χρειάζεται.
 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης, εισαγάγετε το όνομα του ατόμου που θέλετε να βρείτε.

  Αν συμπεριλάβετε το πλήρες ονοματεπώνυμο θα λάβετε το καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά σε περίπτωση που γνωρίζετε μόνο ένα μέρος του ονόματος, το Bing για επιχειρήσεις θα εμφανίσει το αποτέλεσμα που αντιστοιχεί καλύτερα στην αναζήτησή σας και, εάν είναι δυνατό, θα προσφερθεί να εμφανίσει περισσότερα αποτελέσματα.

 3. Εμφανίζεται ένα αποτέλεσμα ατόμων του Bing για επιχειρήσεις στην κορυφή της σελίδας των αποτελεσμάτων ή στην κορυφή της δεξιάς στήλης. Τα άλλα αποτελέσματα Web εμφανίζονται κάτω από αυτό. Αυτά τα αποτελέσματα είναι δημόσια και δεν αφορούν ειδικά τον οργανισμό σας.

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα, όταν ένα όνομα είναι αρκετά συνηθισμένη αναζήτηση στο web, το αποτέλεσμα ατόμων μπορεί να μην εμφανιστεί αυτόματα. Για να το δείτε, στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας, στο μενού Αποτελέσματα για επιχειρήσεις, επιλέξτε Άτομα.

Αναζήτηση αρχείωνexpando image

Τα αποτελέσματα αρχείων περιλαμβάνουν το όνομα και τη θέση του αρχείου, και μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν ένα σύντομο απόσπασμα των περιεχομένων, καθώς και το όνομα του ατόμου που το τροποποίησε πιο πρόσφατα μαζί με την ημερομηνία τροποποίησης. Μπορείτε να βρείτε αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο SharePoint και στο OneDrive για επιχειρήσεις. Οι υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων περιλαμβάνουν:

 • έγγραφα Word
 • υπολογιστικά φύλλα Excel
 • παρουσιάσεις PowerPoint
 • αρχεία Visio
 • PDF
 • σημειωματάρια OneNote

Τα αποτελέσματα αρχείων οργανώνονται βάσει τύπου:

 • Προσωπικά: αρχεία που δημιουργήσατε, τροποποιήσατε ή είδατε πρόσφατα, τα οποία αντιστοιχούν στην αναζήτησή σας
 • Όλα τα αποτελέσματα: όλα τα αρχεία που αντιστοιχούν από το SharePoint και το OneDrive για επιχειρήσεις του οργανισμού σας, για τα οποία έχετε άδεια προβολής
 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία Bing.com και πραγματοποιήστε είσοδο με τον εταιρικό ή τον σχολικό σας λογαριασμό αν χρειάζεται.
 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε "έγγραφα για" και τους συναφείς όρους αναζήτησης.

  Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσετε "έγγραφα για κώδικες φορολογίας" στο πλαίσιο αναζήτησης, θα λάβετε όλα τα αρχεία που έχουν κοινοποιηθεί σε εσάς στο παρελθόν τα οποία σχετίζονται με κώδικες φορολογίας.

 3. Μπορείτε επίσης να δείτε αποτελέσματα αρχείων, πληκτρολογώντας έναν σχετικό όρο αναζήτησης και, στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας, στο μενού Αποτελέσματα για επιχειρήσεις, επιλέξτε Αρχεία.
 4. Ένα αποτέλεσμα αρχείων του Bing για επιχειρήσεις εμφανίζεται στην κορυφή της σελίδας αποτελεσμάτων. Τα άλλα αποτελέσματα Web εμφανίζονται κάτω από αυτό. Αυτά τα αποτελέσματα είναι δημόσια και δεν αφορούν ειδικά τον οργανισμό σας.
Σημείωση

Όταν έχετε εισέλθει στο Bing για επιχειρήσεις, ορισμένες δυνατότητες, όπως τα Ενδιαφέροντα στο Bing και το Microsoft Rewards, ενδέχεται να εμφανίζουν διαφορετική συμπεριφορά.

Σχετικά θέματα

Είσοδος στο Bing για επιχειρήσεις
Με ποιον τρόπο το Bing για επιχειρήσεις διατηρεί τις πληροφορίες σας ασφαλείς
Αποστολή σχολίων για το Bing για επιχειρήσεις

See more videos...