Uudiste pealkirjade jälgimine

Uudiste pealkirjade jälgimine

Lugege pealkirju ja uudisartikleid või lülitage uudiste teatised sisse ja välja.
Pealkirjade ja uudisartiklite lugemineexpando image
  1. Klõpsake Bingi tööriistaribail nuppu Uudised Nupu Uudised pilt Bingi tööriistaribal.
  2. Pealkirjade vaatamiseks klõpsake kategooriat.
>Värskete uudiste teatiste sisse- või väljalülitamineexpando image

Vaikimisi kuvatakse nupul Uudised teatised. Kui te ei soovi teatiseid saada, saate värskete uudiste teatised välja lülitada.

  1. Klõpsake Bingi tööriistaribail nuppu Uudised Nupu Uudised pilt Bingi tööriistaribal.
  2. Klõpsake käsku Suvandid.
  3. Märkige või tühjendage ruut Saage teatisi oluliste uudiste kohta.
  4. Klõpsake käsku Sule.
Märkmed
  • Kui te kirjeldatud funktsioone ei näe, ei pruugi teil olla Bingi tööriistaribai uusim versioon. Selle installimiseks minge veebisaidile Bingi tööriistariba allalaadimislehekülg.
  • Mõni kirjeldatud funktsioon või funktsionaalsus ei pruugi olla saadaval teie riigis või piirkonnas.

Seostuvad teemad

Teave Bingi tööriistariba kohta
Bingi tööriistariba teatistega värskete uudiste lugemine
Bingi tööriistariba nuppude valimine ja korrastamine

See more videos...