Buscar con Bing para empresas

Buscar con Bing para empresas

Atopa sitios, ferramentas, persoas ou ficheiros nas túas buscas con Bing para empresas.

Se xa iniciaches sesión nunha aplicación de Office 365, iniciarase automaticamente a túa sesión de Bing para empresas ao acceder a Bing.com. Con Bing para empresas, podes buscar marcadores a sitios e ferramentas internos, información acerca de compañeiros de traballo e outras persoas da túa organización, así como ficheiros gardados no almacenamento de SharePoint e OneDrive for Business da túa organización.

Buscar sitios e ferramentasexpando image

Os administradores e editores designados da túa organización crean en publican marcadores a sitios, ferramentas e outros recursos. Os resultados en forma de marcadores inclúen unha breve descrición do sitio ou recurso, ademais dunha ligazón a el. Normalmente, as organizacións crean marcadores para estas buscas: beneficios, recursos humanos, viaxes, soporte tecnolóxico, coller horas libres. Sen embargo, estes marcadores poden variar dado é a túa organización quen os administra, e é posible que estas buscas de exemplo non devolvan resultados.

 1. Vai a Bing.com e inicia sesión na túa conta de traballo ou escolar, se procede.
 2. Insire a túa busca na caixa de busca.
 3. Un resultado de marcador de Bing para empresas aparece ao principio da páxina de resultados, na parte superior da columna dereita. Os demais resultados web aparecen debaixo. Estes resultados non son específicos da túa organización; son resultados públicos.
Buscar persoasexpando image

Os resultados de persoas fornecen detalles acerca dunha persoa da túa organización, como o seu nome, o enderezo de correo electrónico, a función e a localización da oficina. Tamén podes:

 • Chamar a esa persoa, ou enviarlle un correo electrónico ou unha mensaxe utilizando as ligazóns fornecidas.
 • Ver ficheiros que compartiu contigo recentemente.
 • Ver o seu organigrama e os grupos de Outlook dos que é membro.

Os tipos de información que podes ver dependen desta descrición. Os administradores da túa organización determinan o contido que aparece nos resultados de Bing para empresas.

 1. Vai a Bing.com e inicia sesión na túa conta de traballo ou escolar, se procede.
 2. Na caixa de busca, insire o nome da persoa que queres buscar.

  Obterás un mellor resultado se inclúes tanto o nome como os apelidos, pero, se só coñeces unha parte do nome, Bing para empresas mostrará o resultado que máis se aproxime á túa busca e, se é posible, ofrecerache a posibilidade de ver máis resultados.

 3. Un resultado de persoa de Bing para empresas aparece ao principio da páxina de resultados, na parte superior da columna dereita. Os demais resultados web aparecen debaixo. Estes resultados non son específicos da túa organización; son resultados públicos.

  Nalgunhas ocasións, por exemplo, cando un nome é unha busca web moi común, é posible que o resultado de persoa non apareza automaticamente. Para velo, na esquina superior dereita da pantalla, no menú Resultados empresariais, selecciona Persoas.

Buscar ficheirosexpando image

Os resultados de ficheiros inclúen o nome e a localización do ficheiro, e tamén poden mostrar un pequeno fragmento do contido, así como quen e cando realizou a última modificación. Podes buscar ficheiros gardados en SharePoint e OneDrive for Business. Algúns dos tipos de ficheiro admitidos son:

 • Documentos de Word
 • Follas de cálculo de Excel
 • Presentacións de PowerPoint
 • Ficheiros de Visio
 • PDF
 • Cadernos de OneNote

Os resultados de ficheiros organízanse por tipo:

 • Persoal: ficheiros que ti creaches, modificaches ou viches recentemente e coinciden coa túa busca.
 • Todos os resultados: todos os resultados coincidentes do almacenamento de SharePoint e OneDrive for Business da túa organización que tes permiso para ver.
 1. Vai a Bing.com e inicia sesión na túa conta de traballo ou escolar, se procede.
 2. Na caixa de busca, insire "documentos acerca de" e os termos de busca relevantes.

  Por exemplo, se insires "documentos acerca de códigos impositivos" na caixa de busca, obterás todos os ficheiros que se compartiron contigo relacionados con códigos impositivos.

 3. Tamén podes ver resultados de ficheiros se insires a busca en cuestión e, na esquina superior dereita da páxina, no menú Resultados empresariais, seleccionas Ficheiros.
 4. Un resultado de ficheiros de Bing para empresas aparece na parte superior da páxina de resultados. Os demais resultados web aparecen debaixo. Estes resultados non son específicos da túa organización; son resultados públicos.
Nota

Cando teñas a sesión iniciada en Bing para empresas, é posible que algunhas funcionalidades, como Intereses de Bing e Premios de Microsoft, se comporten de maneira diferente.

Temas relacionados

Iniciar sesión en Bing para empresas
Como mantén Bing para empresas segura a túa información
Enviar comentarios acerca de Bing para empresas

See more videos...