אודות מדיניות הפרטיות והאבטחה של Microsoft

אודות מדיניות הפרטיות והאבטחה של Microsoft

Microsoft מחויבת  לסייע בהגנה על האבטחה והפרטיות שלך כאשר אתה משתמש במוצרי Bing. לקבלת מידע נוסף, קרא את הצהרת הפרטיות של Bing.

Microsoft מחויבת לסייע בהגנה על האבטחה והפרטיות שלך כאשר אתה משתמש במוצרי Bing. לקבלת מידע נוסף, קרא את הצהרת הפרטיות של Microsoft.

See more videos...