הפעל או כבה את ההצעות לחיפוש

הפעל או כבה את ההצעות לחיפוש

כיצד להציג או להסתיר את ההצעות שמופיעות מתחת לתיבת החיפוש.

כאשר אתה מתחיל להקליד חיפוש, חלונית ההצעות לחיפוש מציגה בפניך הצעות באופן אוטומטי, על סמך הערכים שהזנת.

כבה את הצעות החיפוש

  • בדף הגדרות, תחת הצעות לחיפוש, נקה את תיבת הסימון הפעל הצעות.

    הצעות החיפוש יישארו כבויות עד שתנקה את קובצי ה-Cookie או שתפעיל אותן מחדש.

הפעל את הצעות החיפוש

  • בדף הגדרות, תחת הצעות לחיפוש, בחר באפשרות הפעל הצעות.

ייתכן שחלק מהתכונות והפונקציונליות המתוארות במאמר זה אינן זמינות בארץ או באזור שלך.

See more videos...