Īsinājumtaustiņi

Īsinājumtaustiņi

Izmantojiet īsinājumtaustiņus, lai efektīvāk lietotu pakalpojumu Bing kartes.

Kad izmantojat pakalpojumu Bing kartes, varat ietaupīt laiku, izmantojot īsinājumtaustiņus.

Darbība Taustiņu kombinācija
Pārslēgt uz ceļu skatu R
Pārslēgt uz skatu no gaisa A
Pārslēgt uz skatu no gaisa ar apzīmējumiem H
Pārslēgt uz skatu no putna lidojuma O
Pārslēgt uz skatu no putna lidojuma ar apzīmējumiem B
Pārslēgt uz Kolinsa Bārta skatu C
Pārslēgt uz kadastrāla plāna skatu S
Pārslēgt uz automātisko skatu U
Tuvināt PLUS ZĪME (+)
Tālināt MĪNUSA ZĪME (–)
Pagriezt pa labi skatā no putna lidojuma CTRL + LABAIS BULTTAUSTIŅŠ
Pagriezt pa kreisi skatā no putna lidojuma CTRL + KREISAIS BULTTAUSTIŅŠ

See more videos...