Mengenai menukar pembekal carian lalai

Mengenai menukar pembekal carian lalai

Tukar enjin carian yang anda gunakan apabila anda gelintar pada Bar Bing.

Berdasarkan pilihan seting anda semasa pemasangan Bar Bing, enjin carian lalai anda pada Firefox dan Internet Explorer sama ada ditukar kepada Bing atau dibiarkan dalam seting terdahulunya. Jika anda memilih untuk menukar enjin carian lalai anda kepada Bing, maka semua gelintaran dijalankan sama ada daripada bar alamat anda atau kotak carianpenyemak imbas web anda diarahkan ke Bing. Kami mengambil langkah-langkah ini untuk membantu memastikan pilihan enjin carian lalai anda ditetapkan.

Nota
  • Untuk menukar enjin carian lalai anda, lihat Bantuan untuk penyemak imbas web anda.
  • Jika anda tidak melihat ciri-ciri yang diterangkan di sini, anda mungkin tidak mempunyai versi terkiniBar Bing. Untuk memasang, pergi ke Halaman muat turun Bar Bing.

Topik Berkaitan

Pasang Bar Bing
Mengenai Bar Bing

See more videos...