Zasady polityki zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji firmy Microsoft — informacje

Zasady polityki zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji firmy Microsoft — informacje

Firma Microsoft dokłada wszelkich starań,  aby zapewnić bezpieczeństwo i chronić poufność informacji osób korzystających z usług Bing. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Bing — zasady zachowania poufności informacji.

Firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i chronić poufność informacji osób korzystających z usług Bing. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zasady zachowania poufności informacji firmy Microsoft.

See more videos...