Zgłaszanie wątpliwości

Zgłaszanie wątpliwości

Informacje o zgłaszaniu obraźliwych wyników wyszukiwania, wątpliwości dotyczących własności intelektualnej lub innych wątpliwości związanych z treścią witryny sieci Web.

Wątpliwości dotyczące poszczególnych adresów URL lub innych informacji zawartych w wynikach wyszukiwania można zgłaszać zespołowi Binga. Zgłoszenie nie zawsze skutkuje usunięciem adresu URL z wyników wyszukiwania. Usuwanie treści z wyników wyszukiwania jest ograniczone do wąskiego zakresu okoliczności i sytuacji, aby zapobiec ograniczaniu użytkownikom usługi Bing dostępu do istotnych informacji.

Zgłaszanie pornografii dziecięcej i innych niestosownych wyników wyszukiwaniaexpando image

W przypadku zgłaszania wyników wyszukiwania mogących wiązać się z wykorzystywaniem dzieci lub zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa oraz zawierających nieoczekiwane treści dla dorosłych należy skorzystać z tego formularza: Zgłaszanie treści naruszających prawo lub w inny sposób niestosownych

Przypominamy, że aby zapobiec wyświetlaniu treści dla dorosłych w wynikach wyszukiwania, można też dostosować ustawienia bezpiecznego wyszukiwania. Więcej informacji można znaleźć na stronie Blokowanie treści dla dorosłych przy użyciu preferencji Bezpieczne wyszukiwanie.

Zgłaszanie naruszeń praw autorskich w wyszukiwarce Bing lub usłudze Bing Adsexpando image

Informacje na temat zgłaszania wątpliwości dotyczących potencjalnego naruszenia praw autorskich przez zawartość witryny wyświetlanej w wynikach wyszukiwania lub reklamie w wyszukiwarce Bing można znaleźć na naszej stronie dotyczącej zgłaszania naruszeń

Zgłaszanie wniosków o usunięcie wyników wyszukiwania zgodnie z unijnym prawem do bycia zapomnianymexpando image

Osoby mieszkające na terenie Unii Europejskiej, które chcą, aby firma Microsoft blokowała wyniki wyszukiwania wyświetlane przy wyszukiwaniu ich imienia i nazwiska, powinny skorzystać z tego formularza: Żądanie zablokowania wyników wyszukiwania wyszukiwarki Bing w Europie

Zgłaszanie wniosków o usunięcie wyników wyszukiwania zgodnie z rosyjskimi przepisami o ochronie danychexpando image

Osoby mieszkające w Rosji, które chcą, aby firma Microsoft blokowała wyniki wyszukiwania wyświetlane przy wyszukiwaniu ich imienia i nazwiska, powinny skorzystać z tego formularza: Żądanie zablokowania wyników wyszukiwania wyszukiwarki Bing w Rosji

Zgłaszanie wniosków o usunięcie poufnych danych osobowych z wyników wyszukiwaniaexpando image

W przypadku natrafienia na wyniki wyszukiwania zawierające poufne dane osobowe (takie jak hasła do poczty e-mail, numery identyfikacyjne czy numery kart kredytowych) należy skorzystać z tego formularza: Zgłaszanie wątpliwości dotyczących treści

Zgłaszanie pornografii zamieszczonej bez zgody osób zainteresowanych („pornografia zamieszczana z zemsty”)expando image

Aby zgłosić wszelkie zdjęcia lub filmy pokazujące uczestników w sytuacjach intymnych i zamieszczone bez ich zgody, należy skorzystać z tego formularza: Zgłaszanie treści do firmy Microsoft.

Zgłaszanie przerwanych linków i nieaktualnych stron z pamięci podręcznejexpando image

Jeśli treść została usunięta z witryny, ale jest nadal wyświetlana w usłudze Bing, można usunąć przerwane linki lub zawartość przechowywaną w pamięci podręcznej z wyników wyszukiwania za pomocą narzędzia do usuwania zawartości Bing.

Zgłaszanie zespołowi Binga innych wątpliwości dotyczących treściexpando image

Aby zgłosić nieoczekiwane lub niedokładne wyniki, strony zawierające złośliwe oprogramowaniu lub inne kwestie budzące wątpliwości, które nie zostały tu konkretnie wymienione, należy skorzystać z tego formularza: Zgłaszanie wątpliwości dotyczących treści

Note

Bing nie kontroluje zawartości publikowanej w witrynach ani wyświetlanej w wynikach wyszukiwania naszej usługi. Najlepszym sposobem zapewnienia, aby zawartość została usunięta z wyników wyszukiwania, jest skontaktowanie się z webmasterem witryny, w której została opublikowana dana zawartość, i zgłoszenie żądania jej usunięcia. Nawet jeśli adres URL zostanie usunięty z wyników wyszukiwania Binga, zawartość będzie nadal dostępna w Internecie i do momentu usunięcia jej z witryny będzie można ją znaleźć bezpośrednio w danej witrynie.

See more videos...