Zgłaszanie wątpliwości

Zgłaszanie wątpliwości

Informacje o zgłaszaniu obraźliwych wyników wyszukiwania, wątpliwości dotyczących własności intelektualnej lub innych wątpliwości związanych z treścią witryny sieci Web.

Wątpliwości dotyczące poszczególnych adresów URL lub innych informacji zawartych w wynikach wyszukiwania można zgłaszać zespołowi Binga. Zgłoszenie nie zawsze skutkuje usunięciem adresu URL z wyników wyszukiwania. Usuwanie treści z wyników wyszukiwania jest ograniczone do wąskiego zakresu okoliczności i sytuacji, aby zapobiec ograniczaniu użytkownikom usługi Bing dostępu do istotnych informacji.

Note

Bing nie kontroluje zawartości publikowanej w witrynach ani wyświetlanej w wynikach wyszukiwania naszej usługi. Najlepszym sposobem zapewnienia, aby zawartość została usunięta z wyników wyszukiwania, jest skontaktowanie się z webmasterem witryny, w której została opublikowana dana zawartość, i zgłoszenie żądania jej usunięcia. Nawet jeśli adres URL zostanie usunięty z wyników wyszukiwania Binga, zawartość będzie nadal dostępna w Internecie i do momentu usunięcia jej z witryny będzie można ją znaleźć bezpośrednio w danej witrynie.

See more videos...