Włączanie i wyłączanie sugestii dotyczących wyszukiwania

Włączanie i wyłączanie sugestii dotyczących wyszukiwania

Wyświetlanie lub ukrywanie sugestii pojawiających się poniżej pola wyszukiwania.

Kiedy zaczniesz pisać, okno sugestii dotyczących wyszukiwania otworzy się automatycznie i zobaczysz sugestie utworzone na podstawie wprowadzonych zapytań.

Wyłączanie sugestii dotyczących wyszukiwania

  • Na stronie Ustawienia w sekcji Sugestie dotyczące wyszukiwania wyczyść pole wyboru Włącz sugestie.

    Sugestie dotyczące wyszukiwania zostaną wyłączone do momentu ponownego włączenia tej opcji lub wyczyszczenia plików cookie.

Włączanie sugestii dotyczących wyszukiwania

  • Na stronie Ustawienia w sekcji Sugestie dotyczące wyszukiwania zaznacz opcję Włącz sugestie.

Niektóre z opisanych tutaj funkcji mogą być niedostępne w Twoim kraju lub regionie.

See more videos...