Śledzenie wyszukanych informacji

Śledzenie wyszukanych informacji

Korzystanie z miejsc umożliwia zapisywanie lokalizacji na mapie, aby szybko i łatwo uzyskać do nich ponowny dostęp.

Funkcja Moje miejsca umożliwia zapisywanie informacji dotyczących map w celu szybkiego uzyskiwania dostępu do nich w dowolnym momencie. Zaloguj się do usługi Mapy Bing, wykorzystując Konto Microsoft, po czym wykonaj następujące czynności:

  • Aby dodać pinezkę, kliknij mapę prawym przyciskiem myszy. Możesz dodać maksymalnie 200 miejsc.
  • Aby wprowadzić zmiany, wybierz pinezkę, którą chcesz przenieść, edytować lub usunąć.
  • Aby utworzyć listę miejsc, w Edytorze moich miejsc kliknij pozycję Moje miejsca, kliknij opcję Nowa lista, a następnie dodaj i zapisz informacje na temat listy.
  • Aby udostępnić miejsca, wyślij pocztą e-mail łącze do listy miejsc lub ją wyeksportuj.
  • Aby importować dane, kliknij pozycję Moje miejsca, kliknij opcję Importuj, po czym wklej adres URL lub przejdź do lokalizacji pliku GeoRSS, GPX, KML lub KMZ. Następnie określ, czy chcesz utworzyć nową listę, czy też dodać informacje do istniejącej listy.

    Korzystając z przeglądarki Safari, nie można zaimportować zdjęć ani innych danych do listy.

Powiązane tematy

Informacje o bezpieczeństwie osobistym dotyczące funkcji Moje miejsca

See more videos...