Blokovanie obsahu pre dospelých pomocou Bezpečného hľadania

Blokovanie obsahu pre dospelých pomocou Bezpečného hľadania

Možnosti filtrovania textu, obrázkov a videí pre dospelých tak, aby sa nezobrazovali vo výsledkoch hľadania.

Bezpečné hľadanie zabezpečuje, aby sa vo výsledkoch hľadania nezobrazoval obsah pre dospelých. Bezpečné hľadanie možno spustiť rôznymi spôsobmi:

 • Pri kontách jednotlivcov vyberte na stránke Nastavenia možnosť Bezpečné hľadanie.
 • Školy v Spojených štátoch amerických sa môžu zapojiť do programu Bing v triede.
 • Na sieťovej úrovni priraďte www.bing.com na adresu strict.bing.com.
 • Pri jednotlivých počítačoch presmerujte www.bing.com na strict.bing.com.

Nižšie uvedieme podrobnosti o spôsobe implementácie Bezpečného hľadania pomocou každého z uvedených spôsobov.

Úprava filtrov Bezpečného hľadaniaexpando image
 1. Na stránke Nastavenia kliknite na jeden z filtrov Bezpečného hľadania:
  • Prísne – filtruje text, obrázky a videá pre dospelých tak, aby sa nezobrazovali vo výsledkoch hľadania.
  • Mierne – filtruje obrázky a videá pre dospelých, nie však text, tak, aby sa nezobrazovali vo výsledkoch hľadania. Toto je predvolené nastavenie.
  • Vypnuté – nefiltruje obsah pre dospelých.
 2. Kliknite na položku Uložiť.
Registrácia do programu Bing v triede (školy v USA) expando image

Bing v triede je bezplatný program pre školy v Spojených štátoch amerických. Školám, ktoré sa cez Bing zaregistrujú, garantujeme prísne výsledky Bezpečného hľadania bez reklám.

Presmerovanie na sieťovej úrovniexpando image

Ak chcete zabezpečiť prísne výsledky Bezpečného hľadania pre všetkých používateľov v sieti, v smerovači alebo proxy serveri presmerujte www.bing.com na strict.bing.com. Lokalita strict.bing.com zabezpečí, že pri všetkých dotazoch na túto IP adresu sa vrátia výsledky Bezpečného hľadania a ovládacie prvky funkcie Bezpečné hľadanie sa vypnú.

Odporúčame tento spôsob ako najlepšiu možnosť zabezpečenia prísnych výsledkov Bezpečného hľadania pre školy, ktoré sa nezúčastňujú programu Bing v triede. Tento spôsob môžu použiť aj domáci používatelia a podniky, ktoré si chcú tiež zabezpečiť prísne výsledky Bezpečného hľadania.

AK chcete vynútiť Bezpečné hľadanie v sieti, musíte aktualizovať konfiguráciu DNS. Nastavte DNS záznam pre www.bing.com na CNAME pre strict.bing.com. Namiesto IP adresy pre strict.bing.com použite CNAME, pretože CNAME bude fungovať aj v prípade, že sa IP adresa pre strict.bing.com zmení. Po uskutočnení zmeny DNS sa výsledky budú aj naďalej zobrazovať vašim používateľom vo forme normálnych výsledkov z www.bing.com, no budú zabezpečené prísne výsledky Bezpečného hľadania.

Neodporúčame zablokovať IP adresu pre www.bing.com, pretože by to mohlo mať ďalší vplyv na blokovanie ostatných domén spoločnosti Microsoft.

Presmerovanie pre jednotlivé počítačeexpando image

Ak chcete zabezpečiť prísne výsledky bezpečného hľadania pre konkrétny počítač, môžete tak urobiť presmerovaním www.bing.com na strict.bing.com. Tento spôsob bude fungovať napríklad vtedy, ak ste rodič, ktorý chce zabezpečiť výsledky bezpečného hľadania v počítači svojho dieťaťa. Túto zmenu môžu zrušiť len používatelia, ktorí majú v počítači oprávnenia správcu.

Postup vykonania zmeny:

 1. V systéme Windows stlačte kláves s logom Windows a napíšte „Poznámkový blok.“
 2. Kliknite pravým tlačidlom na ikonu aplikácie Poznámkový blok a vyberte možnosť Spustiť ako správca.
 3. Po zobrazení výzvy, či chcete, aby tento program vykonával zmeny, vyberte možnosť Áno.
 4. Otvorte súbor hosts. Vo väčšine inštalácií systému Windows sa nachádza v umiestnení: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
 5. Stlačte kláves s logom Windows, zadajte príkaz „cmd“ a potom stlačte kláves Enter.
 6. Napíšte „ping strict.bing.com“ a zapíšte si výslednú adresu IP. Bude vyzerať asi takto: 204.79.197.220
 7. Vytvorte záznam na konci súboru hosts približne v takejto podobe: 204.79.197.220 www.bing.com
 8. Súbor uložte. Windows odteraz bude používať adresu strict.bing.com na zabezpečenie prísnych výsledkov Bezpečného hľadania v tomto počítači.

Ak je Windows nainštalovaný v inom umiestení v počítači, môžete súbor hosts vyhľadať napísaním nasledujúceho príkazu: cd /d %systemroot%\system32\drivers\etc.

Poznámka

Súbor hosts potrebuje skutočnú IP adresu pre strict.bing.com, nie CNAME. V prípade použitia CNAME súbor hosts nepresmeruje požiadavku na IP adresu pre strict.bing.com.

Niektoré z tu uvedených funkcií nemusia byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

Súvisiace témy

Nahlásenie obavy
Ďalšie informácie o funkcii Bezpečné hľadanie

See more videos...