Blokovanie obsahu pre dospelých pomocou Bezpečného hľadania

Blokovanie obsahu pre dospelých pomocou Bezpečného hľadania

Možnosti filtrovania textu, obrázkov a videí pre dospelých tak, aby sa nezobrazovali vo výsledkoch hľadania.

Bezpečné hľadanie zabezpečuje, aby sa vo výsledkoch hľadania nezobrazoval obsah pre dospelých. Bezpečné hľadanie možno spustiť rôznymi spôsobmi:

 • Pri kontách jednotlivcov zvoľte na stránke Nastavenia možnosť Bezpečné hľadanie.
 • Školy v Spojených štátoch amerických sa môžu zapojiť do programu Bing v triede.
 • Na sieťovej úrovni priraďte www.bing.com na adresu strict.bing.com.
 • Pri jednotlivých počítačoch priraďte www.bing.com na adresu strict.bing.com.

Nižšie uvedieme podrobnosti o spôsobe implementácie Bezpečného hľadania pomocou každého z hore uvedených spôsobov.

Úprava filtrov Bezpečného hľadaniaexpando image
 1. Na stránke Nastavenia kliknite na jeden z filtrov Bezpečného hľadania:
  • Prísne – filtruje text, obrázky a videá pre dospelých tak, aby sa nezobrazovali vo výsledkoch hľadania.
  • Mierne – filtruje obrázky a videá pre dospelých, nie však text, tak, aby sa nezobrazovali vo výsledkoch hľadania. Toto je predvolené nastavenie.
  • Vypnuté – nefiltruje obsah pre dospelých.
 2. Kliknite na položku Uložiť.

Niektoré z tu uvedených funkcií nemusia byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti. Toto je najjednoduchší spôsob, ako Bezpečné hľadanie zapnúť, a zároveň aj kedykoľvek vypnúť.

Registrácia do programu Bing v triede (školy v USA) expando image

Bing v triede predstavuje bezplatný program pre školy v Spojených štátoch amerických. Školám, ktoré sa cez Bing zaregistrujú, garantujeme prísne výsledky Bezpečného hľadania bez reklám.

Priradenie sieťovej úrovneexpando image

Ak chcete zabezpečiť prísne výsledky Bezpečného hľadania pre všetkých používateľov v sieti, v smerovači alebo proxy serveri priraďte www.bing.com na adresu strict.bing.com. Lokalita strict.bing.com zabezpečí, že sa pri všetkých dotazoch vrátia výsledky Bezpečného hľadania na túto IP a ovládacie prvky funkcie Bezpečné hľadanie sa vypnú.

Odporúčame tento spôsob ako najlepšiu možnosť zabezpečenia prísnych výsledkov Bezpečného hľadania.pre školy, ktoré sa nezúčastňujú programu Bing v triede. Tento spôsob môžu použiť aj domáci používatelia a podniky, ktoré si chcú tiež zabezpečiť prísne výsledky Bezpečného hľadania.

Aby ste v sieti mohli Bezpečné hľadanie vynútiť, musíte aktualizovať konfiguráciu DNS. Nastavte záznam DNS www.bing.com na CNAME pre strict.bing.com. Radšej než IP strict.bing.com použite CNAME, pretože CNAME bude fungovať aj v prípade, že sa IP pre strict.bing.com zmení. Po uskutočnení zmeny DNS sa výsledky budú aj naďalej zobrazovať vašim používateľom vo forme normálnych výsledkov z www.bing.com, no budú zabezpečené prísne výsledky Bezpečného hľadania.

Neodporúčame zablokovať IP www.bing.com, pretože by to mohlo mať ďalší vplyv na blokovanie ostatných domén Microsoftu.

Priradenie pre jednotlivé počítačeexpando image

Ak chcete zabezpečiť prísne výsledky bezpečného hľadania pre konkrétny počítač, môžete tak urobiť priradením www.bing.com na adresu strict.bing.com. Tento spôsob bude fungovať napríklad vtedy, ak ste rodičom, ktorý chce zabezpečiť výsledky bezpečného hľadania na počítači svojho dieťaťa. Túto zmenu môžu zrušiť len používatelia, ktorí majú na počítači oprávnenia správcu.

Ako vykonať zmeny:

 1. V systéme Windows kliknite na kláves Windows a napíšte "Poznámkový blok."
 2. Na poznámkový blok kliknite pravým tlačidlom a zvoľte možnosť Spustiť ako správca.
 3. Po zobrazení výzvy, či chcete, aby tento program vykonával zmeny, zvoľte možnosť Áno.
 4. Otvorte hostiteľský súbor. Vo väčšine inštalácií systému Windows sa nachádza pod cestou: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
 5. Kliknite na kláves Windows, zadajte príkaz "cmd" a potom stlačte enter.
 6. Napíšte "ping strict.bing.com" a zapíšte si výslednú adresu IP. Bude vyzerať asi takto: 204.79.197.220
 7. Vytvorte záznam na konci hostiteľského súboru v približne takejto podobe: 204.79.197.220 www.bing.com
 8. Súbor uložte. Systém Windows odteraz bude používať adresu strict.bing.com na zabezpečenie prísnych výsledkov Bezpečného hľadania na tomto počítači.

Ak je systém Windows nainštalovaný na inom mieste v počítači, môžete hostiteľské súbory vyhľadať napísaním nasledujúceho príkazu: cd /d %systemroot%\system32\drivers\etc.

POZNÁMKA: Hostiteľský súbor potrebuje skutočnú IP pre strict.bing.com, radšej ako CNAME. V prípade použitia CNAME sa hostiteľský súbor nepresmeruje na IP strict.bing.com.

Niektoré z tu uvedených funkcií nemusia byť dostupné vo vašej krajine alebo oblasti.

Súvisiace témy

Nahlásenie sťažnosti
Ďalšie informácie o funkcii Bezpečné hľadanie

See more videos...