Nahlásenie sťažnosti

Nahlásenie sťažnosti

Informácie o tom, ako nahlásiť neprístojné výsledky, podozrenia týkajúce sa práv duševného vlastníctva alebo iné sťažnosti na obsah webovej lokality.

Ak chcete podať sťažnosť týkajúcu sa konkrétnych URL adries alebo iných informácií obsiahnutých vo výsledkoch vyhľadávania, môžete ich nahlásiť prevádzkovateľovi služby Bing. Nahlásenie sťažnosti nemusí nevyhnutne viesť k tomu, že URL adresa bude odstránená z výsledkov vyhľadávania. Prevádzkovateľ služby Bing sa pre vyradenie z výsledkov vyhľadávania rozhoduje len za veľmi špecifických okolností a podmienok, aby používateľom prehliadača Bing nebránil v prístupe k relevantným informáciám.

Nahlasovanie protizákonných materiálov vykresľujúcich zneužívanie detí alebo neprístojných výsledkov vyhľadávaniaexpando image

Pokiaľ nahlasujete výsledky vyhľadávania, ktoré by podľa vášho názoru mohli poukazovať na ohrozovanie a zneužívanie detí, prípadne ktoré neočakávane zahŕňajú obsah určený pre dospelých, použite tento formulár. Nahlásenie protizákonného alebo neprístojného obsahu

Upozorňujeme, že zabrániť v zobrazovaní výsledkov vyhľadávania určených pre dospelých je možné aj náležitou konfiguráciou nastavení funkcie SafeSearch. Viac informácií nájdete v téme Blokovanie obsahu pre dospelých pomocou Bezpečného hľadania.

Nahlásenie porušenia autorských práv v službe Bing alebo Bing Adsexpando image

Ak chcete podať sťažnosť týkajúcu sa duševného vlastníctva v spojitosti s obsahom konkrétnej webovej lokality, na ktorú sa dostanete kliknutím na prepojenie v službe Bing, pozrite si našu stránku Nahlasovanie priestupkov

Vyžiadanie si odstránenia výsledkov vyhľadávania podľa „Práva byť zabudnutý“ EÚ.expando image

Ak ste európsky občan a chcete požiadať, aby spoločnosť Microsoft zablokovala výsledky hľadania v službe Bing v reakcii na hľadania s použitím vášho mena, použite tento formulár. Vyžiadanie si zablokovania výsledkov vyhľadávania v službe Bing v Európe

Vyžiadanie si odstránenia výsledkov vyhľadávania v súlade s ruským zákonom o ochrane údajovexpando image

Ak ste ruský občan a chcete požiadať, aby spoločnosť Microsoft zablokovala výsledky hľadania v službe Bing v reakcii na hľadania s použitím vášho mena, použite tento formulár. Vyžiadanie si zablokovania výsledkov vyhľadávania v službe Bing v Rusku

Vyžiadanie si odstránenia citlivých osobných údajov z výsledkov vyhľadávaniaexpando image

Ak ste identifikovali výsledok vyhľadávania, ktorý obsahuje citlivé osobné údaje (napr. e-mailové heslá, identifikačné čísla, čísla kreditných kariet), použite tento formulár: Nahlásenie sťažností týkajúcich sa obsahu

Nahlásenie pornografie bez súhlasu („porno z pomsty“)expando image

Ak chcete nahlásiť neoprávnené zverejnenie fotografií a videí obsahujúcich intímne scény, použite tento formulár: Nahlásiť obsah Microsoftu.

Nahlásenie nefunkčných prepojení alebo zastaraných stránok vo vyrovnávacej pamätiexpando image

Ak sa obsah aj po odstránení z webovej lokality naďalej zobrazuje v službe Bing, prerušené prepojenia a obsah vo vyrovnávacej pamäti môžete z výsledkov hľadania odstrániť pomocou nástroja Odstránenie obsahu Bingu.

Nahlásenie iných sťažností týkajúcich sa obsahu prevádzkovateľovi služby Bingexpando image

Ak chcete nahlásiť neočakávané alebo nepresné výsledky, stránky obsahujúce malvér alebo inú sťažnosť, ktorá nebola výslovne charakterizovaná v tomto dokumente, použite tento formulár: Nahlásenie sťažností týkajúcich sa obsahu

Poznámka

Služba Bing nezodpovedá za obsah publikovaný webovými lokalitami a zobrazený vo výsledkoch hľadania v službe Bing. Ak chcete mať istotu, že sa určitý obsah odstráni z výsledkov hľadania, najlepšie je kontaktovať správcu webovej lokality, ktorá obsah publikovala, a požiadať o jeho odstránenie. Dokonca aj v prípade, ak služba Bing odstráni URL adresu z výsledkov vyhľadávania, stránka bude ďalej existovať a bude ju možné zobraziť priamym zadaním webovej adresy, kým správca príslušný obsah neodstráni z webovej lokality.

See more videos...