Nahlásenie sťažnosti

Nahlásenie sťažnosti

Informácie o tom, ako nahlásiť neprístojné výsledky, podozrenia týkajúce sa práv duševného vlastníctva alebo iné sťažnosti na obsah webovej lokality.

Ak chcete podať sťažnosť týkajúcu sa konkrétnych URL adries alebo iných informácií obsiahnutých vo výsledkoch vyhľadávania, môžete ich nahlásiť prevádzkovateľovi služby Bing. Nahlásenie sťažnosti nemusí nevyhnutne viesť k tomu, že URL adresa bude odstránená z výsledkov vyhľadávania. Prevádzkovateľ služby Bing sa pre vyradenie z výsledkov vyhľadávania rozhoduje len za veľmi špecifických okolností a podmienok, aby používateľom prehliadača Bing nebránil v prístupe k relevantným informáciám.

Poznámka

Služba Bing nezodpovedá za obsah publikovaný webovými lokalitami a zobrazený vo výsledkoch hľadania v službe Bing. Ak chcete mať istotu, že sa určitý obsah odstráni z výsledkov hľadania, najlepšie je kontaktovať správcu webovej lokality, ktorá obsah publikovala, a požiadať o jeho odstránenie. Dokonca aj v prípade, ak služba Bing odstráni URL adresu z výsledkov vyhľadávania, stránka bude ďalej existovať a bude ju možné zobraziť priamym zadaním webovej adresy, kým správca príslušný obsah neodstráni z webovej lokality.

See more videos...