Informácie o súkromnej ukážke Bingu for business

Informácie o súkromnej ukážke Bingu for business

Informácie o súkromnej ukážke produktu Bing for business

Súkromná ukážka produktu Bing for business predstavuje jednoduchý a bezpečný spôsob vyhľadávania informácií, ktoré potrebujete pri práci. Či už hľadáte osoby, súbory, organizačné štruktúry alebo interné webové lokality, Bing for business to všetko kombinuje v rýchlej a známej forme vyhľadávania.

Pomocou produktu Bing for business vyhľadáte:

  • Záložky, ktoré odkazujú na rôzne nástroje a zdroje vo vašej organizácii
  • Informácie o spolupracovníkoch a iných osobách vo vašej organizácii
  • Podrobné informácie o skupinách v programe Outlook v rámci vašej organizácie, vrátane vlastníkov a členov
  • Súbory uložené v službách SharePoint a OneDrive for Business

Informácie o svojej organizácii môžete vidieť len vtedy, keď ste prihlásení v Bingu s pracovným alebo školským kontom. Zvyčajne je to to isté konto, ktorým sa prihlasujete do aplikácií služieb Office 365, ako sú napríklad Outlook na webe (OWA) alebo SharePoint. Bing for business takisto vráti len informácie a súbory SharePoint alebo OneDrive for Business, na ktorých zobrazenie máte povolenie. Povolenie možno máte, pretože ste tieto súbory alebo informácie vytvorili, niekto ich zdieľal s vami alebo s väčšou skupinou, do ktorej patríte, alebo sú uložené v priečinkoch alebo na miestach, na ktoré máte povolený prístup.

Súvisiace témy

Ako Bing for business zachováva zabezpečenie údajov
Prihlásenie do Bingu for business

See more videos...