Rapportera ett problem

Rapportera ett problem

Information om hur kränkande resultat, immaterialrättsproblem och andra problem rapporteras för en webbplats innehåll.

Om du anser att specifika webbadresser (URL) eller annan information som ingår i sökresultat innehåller problem, kan du rapportera dessa till Bing. Att ett problem rapporteras medför inte alltid att den aktuella webbadressen tas bort från sökresultat. Bing begränsar borttagning av sökresultat till ett fåtal omständigheter och villkor, så att tillgången till relevant information inte begränsas för användare av Bing.

Rapportera olagligt material relaterat till sexuellt utnyttjande av barn eller kränkande sökresultatexpando image

Om du rapporterar sökresultat som du tror visar på utnyttjande av barn och att barn utsätts för fara, eller som oväntat innehåller innehåll som är olämpligt för barn, använder du det här formuläret: Rapportera olagligt eller kränkande innehåll

Observera att du också kan förhindra att innehåll som är olämpligt för barn visas i sökresultaten genom att ändra inställningarna för Säker sökning. Mer information finns i Blockera innehåll som är olämpligt för barn med Säker sökning.

Rapportera upphovsrättsintrång på Bing eller i Bing Adsexpando image

Om du anser att Bing eller en annons på Bing länkar till en webbplats med innehåll som bryter mot immateriella rättigheter kan du läsa mer på sidan Rapportera upphovsrättsintrång

Begära borttagning av sökresultat i enlighet med "rätten att bli raderad" i EUexpando image

Om du är bosatt i Europa och vill begära att Microsoft blockerar sökresultat på Bing som kommer upp när sökfrågan innehåller ditt namn använder du det här formuläret: Begäran om att blockera Bing-sökresultat i Europa

Begära borttagning av sökresultat i enlighet med rysk dataskyddslagstiftningexpando image

Om du är bosatt i Ryssland och vill begära att Microsoft blockerar sökresultat på Bing som kommer upp när sökfrågan innehåller ditt namn använder du det här formuläret: Begäran om att blockera Bing-sökresultat i Ryssland

Begära borttagning av känslig personlig information från sökresultatexpando image

Om ett visst sökresultat innehåller känslig personlig information (t.ex. e-postlösenord, personnummer eller kreditkortsnummer) använder du det här formuläret: Rapportera problem med innehåll

Rapportera pornografi som publicerats utan medgivande (hämndporr)expando image

Om du vill rapportera bilder och videor av intim karaktär som publicerats utan samtycke använder du det här formuläret: Rapportera innehåll till Microsoft.

Rapportera brutna länkar eller inaktuella, cachelagrade sidorexpando image

Om webbplatsen har tagit bort innehållet men det fortfarande visas på Bing, kan du ta bort brutna länkar eller cachelagrat innehåll från sökresultaten med Bing-verktyget Borttagning av innehåll.

Rapportera andra problem med innehåll till Bingexpando image

Om du vill rapportera oväntade eller felaktiga resultat, sidor som innehåller skadlig kod eller andra problem som inte diskuteras här använder du det här formuläret: Rapportera problem med innehåll

Kommentar

Bing kontrollerar inte innehållet som publiceras på webbplatser eller förekommer i sökresultat från Bing. För att säkerställa att innehåll tas bort från sökresultaten är det bäst att kontakta webbansvarig för webbplatsen som publicerade innehållet och begära att den tas bort. Även om Bing tar bort webbadressen från sökresultat finns sidan kvar och kan nås genom att gå direkt till webbadressen till dess att webbadministratören tar bort innehållet från webbplatsen.

See more videos...