รายงานปัญหา

รายงานปัญหา

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรายงานผลลัพธ์ที่ไม่เหมาะสม ข้อกังวลด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับ URL หรือข้อมูลอื่นที่อยู่ในผลการค้นหา คุณอาจรายงานปัญหาเหล่านี้ให้ Bing ทราบ การรายงานปัญหาจะไม่ส่งผลให้ URL ถูกลบออกจากผลการค้นหา Bing จะจำกัดการลบผลการค้นหาเพียงบางกรณีและบางเงื่อนไขเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีที่ผู้ใช้งาน Bing จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

บันทึกย่อ

Bing ไม่ได้ควบคุมเนื้อหาที่เว็บไซต์เผยแพร่ หรือเนื้อหาที่ปรากฏในผลการค้นหาของ Bing ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาถูกลบออกจากผลการค้นหา ตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณคือการติดต่อเว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์ที่เผยแพร่เนื้อหาและขอให้ลบหรือนำเนื้อหาออก แม้ว่า Bing จะลบ URL นั้นออกจากผลการค้นหาแล้ว URL นั้นจะยังคงอยู่และสามารถค้นหาได้โดยไปยังที่อยู่เว็บไซต์นั้นโดยตรง จนกว่าเว็บมาสเตอร์จะลบเนื้อหาจากเว็บไซต์ของตนออก

See more videos...