เปิดหรือปิดคำแนะนำการค้นหา

เปิดหรือปิดคำแนะนำการค้นหา

วิธีแสดงหรือซ่อนคำแนะนำที่ปรากฏภายใต้ช่องค้นหา

เมื่อคุณเริ่มพิมพ์คำค้นหา แถบคำแนะนำการค้นหาจะแสดงคำแนะนำโดยอ้างอิงจากคำที่คุณป้อน

ปิดคำแนะนำการค้นหา

  • ในหน้า การตั้งค่า ภายใต้หัวข้อ คำแนะนำการค้นหา ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดคำแนะนำ

    คำแนะนำการค้นหาจะปิดจนกว่าคุณจะลบคุกกี้หรือเปิดคำแนะนำการค้นหาอีกครั้ง

เปิดคำแนะนำการค้นหา

  • ในหน้า การตั้งค่า ภายใต้หัวข้อ คำแนะนำการค้นหา ให้เลือก เปิดคำแนะนำ

คุณลักษณะและหน้าที่การใช้งานบางอย่างที่อธิบายไว้ที่นี่อาจไม่สามารถใช้ได้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

See more videos...