Báo cáo lo ngại

Báo cáo lo ngại

Thông tin về cách báo cáo các kết quả gây xúc phạm, các quan ngại về sở hữu trí tuệ, hoặc lo ngại khác về nội dung của một trang web.

Nếu bạn có lo ngại về URL nào đó hoặc thông tin khác trong kết quả tìm kiếm, bạn có thể báo cáo với Bing. Báo cáo lo ngại sẽ không nhất thiết dẫn đến việc loại bỏ URL khỏi kết quả tìm kiếm. Bing chỉ loại bỏ kết quả tìm kiếm trong một số ít trường hợp và điều kiện để tránh giới hạn khả năng truy nhập thông tin liên quan của người dùng Bing.

Lưu ý

Bing không kiểm soát nội dung do trang web xuất bản hoặc nội dung xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm trên Bing. Để bảo đảm rằng nội dung này được loại bỏ khỏi các kết quả tìm kiếm, lựa chọn hay nhất của bạn là liên hệ với người chủ của trang web đã xuất bản nội dung đó và đề nghị xóa hay loại bỏ nội dung này. Dù Bing loại bỏ URL khỏi kết quả tìm kiếm, nó sẽ tiếp tục tồn tại và có thể được tìm thấy bằng cách trực tiếp vào địa chỉ web cho tới khi chủ trang web loại bỏ nội dung đó khỏi trang web của họ.

See more videos...