Báo cáo lo ngại

Báo cáo lo ngại

Thông tin về cách báo cáo các kết quả gây xúc phạm, các quan ngại về sở hữu trí tuệ, hoặc lo ngại khác về nội dung của một trang web.

Nếu bạn có lo ngại về URL nào đó hoặc thông tin khác trong kết quả tìm kiếm, bạn có thể báo cáo với Bing. Báo cáo lo ngại sẽ không nhất thiết dẫn đến việc loại bỏ URL khỏi kết quả tìm kiếm. Bing chỉ loại bỏ kết quả tìm kiếm trong một số ít trường hợp và điều kiện để tránh giới hạn khả năng truy nhập thông tin liên quan của người dùng Bing.

Báo cáo tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em bất hợp pháp hoặc kết quả tìm kiếm gây xúc phạmexpando image

Nếu bạn báo cáo kết quả tìm kiếm bạn tin rằng có liên quan tới việc gây nguy hiểm và bóc lột trẻ em, hoặc tình cờ chứa nội dung người lớn, hãy sử dụng biểu mẫu này: Báo cáo nội dung bất hợp pháp hoặc gây xúc phạm

Chú ý rằng bạn cũng có thể ngăn chặn việc xem nội dung người lớn trong kết quả tìm kiếm của bạn bằng cách điều chỉnh cài đặt Tìm kiếm An toàn của bạn. Vui lòng xem Chặn nội dung người lớn bằng Tìm kiếm an toàn để biết thêm thông tin.

Báo cáo vi phạm bản quyền trên Bing hoặc trong Bing Adsexpando image

Nếu bạn có lo ngại liên quan tới tài sản trí tuệ về nội dung của một trang web được liên kết tới bởi Bing, hoặc bởi một quảng cáo trên Bing, vui lòng xem trang Báo cáo Vi phạm của chúng tôi

Yêu cầu loại bỏ kết quả tìm kiếm theo "Quyền Được Lãng Quên" của EUexpando image

Nếu bạn là cư dân Châu Âu và muốn yêu cầu Microsoft chặn các kết quả tìm kiếm trên Bing đối với các tìm kiếm về tên của bạn, vui lòng sử dụng biểu mẫu này: Yêu cầu chặn kết quả tìm kiếm trên Bing tại Châu Âu

Yêu cầu loại bỏ kết quả tìm kiếm theo luật bảo vệ dữ liệu Ngaexpando image

Nếu bạn là cư dân Nga và muốn yêu cầu Microsoft chặn các kết quả tìm kiếm trên Bing đối với các tìm kiếm về tên của bạn, vui lòng sử dụng biểu mẫu này: Yêu cầu chặn kết quả tìm kiếm trên Bing tại Nga

Yêu cầu loại bỏ thông tin cá nhân nhạy cảm khỏi kết quả tìm kiếmexpando image

Nếu bạn nhận thấy có kết quả tìm kiếm chứa thông tin cá nhân nhạy cảm (ví dụ như mật khẩu email, số định danh, số thẻ tín dụng), hãy sử dụng biểu mẫu này: Báo cáo Lo ngại về Nội dung

Báo cáo nội dung khiêu dâm không đồng thuận ("nội dung khiêu dâm trả thù")expando image

Để báo cáo việc đăng tải không được phép đối với ảnh hoặc video chứa hình ảnh riêng tư, hãy sử dụng biểu mẫu này: Báo cáo nội dung với Microsoft.

Báo cáo liên kết hỏng hoặc trang bộ đệm ẩn lỗi thờiexpando image

Nếu trang web đã loại bỏ nội dung nhưng nó vẫn xuất hiện trên Bing, bạn có thể loại bỏ liên kết hỏng hoặc nội dung được ghi đệm ẩn khỏi kết quả tìm kiếm sử dụng công cụ loại bỏ nội dung trên Bing.

Báo cáo lo ngại về nội dung khác với Bingexpando image

Nếu bạn muốn báo cáo kết quả không mong muốn hoặc không chính xác, trang chứa phần mềm độc hại, hoặc lo ngại khác không được đề cập cụ thể trong đây, hãy sử dụng biểu mẫu này: Báo cáo Lo ngại về Nội dung

Lưu ý

Bing không kiểm soát nội dung do trang web xuất bản hoặc nội dung xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm trên Bing. Để bảo đảm rằng nội dung này được loại bỏ khỏi các kết quả tìm kiếm, lựa chọn hay nhất của bạn là liên hệ với người chủ của trang web đã xuất bản nội dung đó và đề nghị xóa hay loại bỏ nội dung này. Dù Bing loại bỏ URL khỏi kết quả tìm kiếm, nó sẽ tiếp tục tồn tại và có thể được tìm thấy bằng cách trực tiếp vào địa chỉ web cho tới khi chủ trang web loại bỏ nội dung đó khỏi trang web của họ.

See more videos...