Đăng xuất khỏi tài khoản Microsoft

Đăng xuất khỏi tài khoản Microsoft

Cách đăng xuất khỏi tài khoản Microsoft.

Một số tính năng, như Bing Quyền lợi và Bing Giải thưởng, có thể không có sẵn hoặc hoạt động theo cách khác khi bạn đăng xuất.

 1. Để đăng xuất khỏi tài khoản Tài khoản Microsoft, ở góc trên bên phải của bất kỳ trang Bing.com, nhấp vào tên tài khoản của bạn.
  Tên tài khoản ở góc phải bên trên của trang Bing.com
 2. Trên thanh menu tài khoản, hãy nhấp vào Đăng xuất.
  Tùy chọn đăng xuất ở phía trên bên phải của trang Bing.com
Lưu ý
 • Bing.com lưu Tài khoản Microsoft trạng thái của bạn, đăng nhập hoặc đăng xuất, trên một cookie của trình duyệt, nếu bạn dùng một trong các sản phẩm sau đây:
  • Internet Explorer 10 hoặc cao hơn
  • Windows 8 trở lên
  • Windows Máy chủ 2012 hoặc cao hơn
 • Nếu bạn xóa cookie, lần tiếp theo khi truy cập trang Bing.com, bạn sẽ tự động đăng nhập vào tài khoản Tài khoản Microsoft. Để đăng xuất, trên menu tài khoản, hãy nhấp vào Đăng xuất.

Chủ đề liên quan

Tìm hiểu thêm về tài khoản Microsoft

See more videos...