Theo dõi những gì bạn tìm thấy

Theo dõi những gì bạn tìm thấy

Sử dụng các địa điểm để lưu vị trí bản đồ, do đó bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng có lại chúng.

Sử dụng Địa điểm của tôi để lưu thông tin bản đồ để bạn có thể nhanh chóng truy cập thông tin bất cứ khi nào. Đăng nhập Bản đồ Bing bằng Tài khoản Microsoft của bạn và sau đó làm như sau:

  • Để thêm ghim, bấm chuột phải trên bản đồ để thêm một biểu tượng đinh ghim. Bạn có thể thêm tối đa 200 địa điểm.
  • Để thay đổi ghim, chọn biểu tượng đinh ghim của bạn để di chuyển, chỉnh sửa hoặc xóa ghim.
  • Để tạo một danh sách địa điểm của bạn, trong trình soạn thảo Địa điểm của tôi, hãy nhấp vào Địa điểm của tôi, nhấp vào Danh sách mới và sau đó thêm thông tin về danh sách của bạn và lưu danh sách.
  • Để chia sẻ địa điểm, gửi email một liên kết tới danh sách địa điểm hoặc xuất địa điểm.
  • Để nhập thông tin, hãy nhấp vào Địa điểm của tôi, nhấp vào Nhập, dán một URL hoặc duyệt tới vị trí một tệp GeoRSS, GPX, KML hoặc KMZ, và sau đó chọn nếu bạn muốn tạo một danh sách mới hoặc thêm thông tin vào một danh sách hiện có.

    Bạn không thể nhập ảnh hoặc dữ liệu khác vào một danh sách nếu bạn sử dụng Safari.

Chủ đề liên quan

Giới thiệu về an toàn cá nhân dành cho Địa điểm của tôi

See more videos...