Tham gia Bing Giải thưởng

Tham gia Bing Giải thưởng

Giành điểm Bing Giải thưởng khi bạn tìm kiếm trên Bing từ Thanh Bing.

Bing Giải thưởng là một chương trình đem lại cho bạn lợi ích từ việc học tập, tìm hiểu và khám phá trực tuyến, và cho phép bạn nhận được điểm tín dụng mà có thể đổi lấy phần thưởng lớn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Câu hỏi thường gặp về Giải thưởng trên Bing.

Lưu ý
  • Nếu bạn không thấy các tính năng được mô tả ở đây, có thể bạn chưa có phiên bản mới nhất của Thanh Bing. Để cài đặt nó, hãy vào Trang tải xuống Thanh Bing.
  • Một số tính năng và chức năng được mô tả tại đây có thể không khả dụng ở quốc gia hoặc vùng của bạn.

Chủ đề liên quan

Giới thiệu về Thanh Bing
Không thể thấy Thanh Bing
Chọn và sắp xếp các nút trên Thanh Bing

See more videos...