Giới thiệu Bản xem trước Riêng Bing cho doanh nghiệp

Giới thiệu Bản xem trước Riêng Bing cho doanh nghiệp

Giới thiệu Bản xem trước Riêng Bing cho doanh nghiệp

Bản xem trước Riêng Bing cho doanh nghiệp là một cách đơn giản và an toàn để tìm thông tin bạn cần khi đang làm việc. Cho dù bạn đang tìm kiếm người, tệp, sơ đồ tổ chức, hoặc các trang web nội bộ, Bing cho doanh nghiệp gộp tất cả vào một chỗ trong một trải nghiệm tìm kiếm nhanh và quen thuộc.

Sử dụng Bing cho doanh nghiệp để tìm:

  • Thẻ đánh dấu liên kết đến các công cụ và tài nguyên khác nhau của tổ chức bạn
  • Thông tin về đồng nghiệp và những người khác trong tổ chức của bạn
  • Thông tin chi tiết về các Nhóm Outlook trong tổ chức của bạn, bao gồm chủ nhóm và thành viên
  • Tệp được lưu trữ trên SharePoint và OneDrive cho Doanh nghiệp

Bạn chỉ có thể xem thông tin từ, hoặc về, tổ chức của bạn khi bạn đăng nhập vào Bing bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn. Thông thường, đây là tài khoản mà bạn sử dụng để đăng nhập vào các ứng dụng Office 365 như Outlook trên web (OWA) hoặc SharePoint. Ngoài ra, Bing cho doanh nghiệp sẽ chỉ trả lại thông tin và các tệp SharePoint hoặc OneDrive cho Doanh nghiệp mà bạn được phép xem. Bạn có thể được phép bởi vì bạn là người tạo tệp hoặc thông tin, chúng đã được chia sẻ với bạn hoặc với một nhóm lớn hơn bao gồm bạn hoặc chúng được lưu trữ trong các thư mục hoặc địa điểm mà bạn có quyền truy nhập.

Chủ đề liên quan

Cách Bing cho doanh nghiệp bảo mật thông tin của bạn
Đăng nhập vào Bing cho doanh nghiệp

See more videos...