Giới thiệu về chính sách quyền riêng tư và bảo mật Bing cho doanh nghiệp

Giới thiệu về chính sách quyền riêng tư và bảo mật Bing cho doanh nghiệp

Microsoft cam kết giúp bảo vệ sự tính bảo mật và quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Bing cho doanh nghiệp . Để biết thêm thông tin, xem Điều khoản về Quyền riêng tư Microsoft và Thỏa thuận Dịch vụ Microsoft.

Microsoft cam kết giúp bảo vệ tính bảo mật và quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Bản xem trước Riêng Bing cho doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản về Quyền riêng tư của MicrosoftThỏa thuận Dịch vụ của Microsoft.

Chủ đề liên quan

Giới thiệu Bing cho doanh nghiệp
Cách Bing cho doanh nghiệp bảo mật thông tin của bạn

See more videos...