Cách Bing cho doanh nghiệp bảo mật thông tin của bạn

Cách Bing cho doanh nghiệp bảo mật thông tin của bạn

Tìm hiểu về tất cả những cách mà Bing cho doanh nghiệp sử dụng để đảm bảo nội dung và thông tin kinh doanh của bạn được bảo mật.

Bing cho doanh nghiệp sử dụng một số phương pháp khác nhau để đảm bảo nội dung và thông tin kinh doanh của bạn được bảo mật:

  • Các kết quả Bing cho doanh nghiệp đến trực tiếp từ cùng một nền tảng điện toán đám mây tin cậy được sử dụng bởi Office 365. Bing không lưu trữ bất kỳ nội dung hoặc thông tin kinh doanh nào của bạn trong chỉ mục web công cộng của chúng tôi.
  • Bạn chỉ có thể xem các kết quả kinh doanh khi đăng nhập vào tài khoản cơ quan và trường học của bạn.
  • Bing cho doanh nghiệp sẽ chỉ trả lại thông tin và các tệp SharePoint hoặc OneDrive cho Doanh nghiệp mà bạn được phép xem. Bạn có thể được phép bởi vì bạn là người tạo tệp hoặc thông tin, chúng đã được chia sẻ với bạn hoặc với một nhóm lớn hơn bao gồm bạn hoặc chúng được lưu trữ trong các thư mục hoặc địa điểm mà bạn có quyền truy nhập.
  • Bing không sử dụng tìm kiếm Bing cho doanh nghiệp của bạn để cải thiện kết quả công cộng và tìm kiếm của bạn không được sử dụng để cải thiện công cụ tìm kiếm Bing.
  • Khi sử dụng Bing cho doanh nghiệp, Bing không để các nhà quảng cáo nhắm mục tiêu vào bạn hoặc bất cứ ai trong tổ chức của bạn.
  • Phản hồi mà bạn gửi về các kết quả Bing cho doanh nghiệp không được chia sẻ với Bing, chỉ những người trong tổ chức của bạn mới có thể nhìn thấy nó.

Chủ đề liên quan

Giới thiệu Bing cho doanh nghiệp
Đăng nhập vào Bing cho doanh nghiệp

See more videos...