Tìm kiếm với Bing cho doanh nghiệp

Tìm kiếm với Bing cho doanh nghiệp

Tìm các trang web và công cụ, con người, và tệp khi bạn tìm kiếm với Bing cho doanh nghiệp.

Nếu bạn đã đăng nhập vào bất kỳ ứng dụng Office 365 nào, bạn sẽ được đăng nhập tự động vào Bing cho doanh nghiệp khi bạn truy cập Bing.com. Với Bing cho doanh nghiệp, bạn có thể tìm thẻ đánh dấu tới các trang web và công cụ nội bộ, thông tin về đồng nghiệp và những người khác trong tổ chức của bạn, và các tệp được lưu trữ trên SharePoint và OneDrive cho Doanh nghiệp của tổ chức của bạn.

Tìm kiếm các trang web và công cụexpando image

Các quản trị viên và biên tập viên được chỉ định trong tổ chức của bạn tạo và xuất bản thẻ đánh dấu tới các trang web, công cụ và các tài nguyên khác. Kết quả thẻ đánh dấu bao gồm một mô tả ngắn gọn về trang web hoặc tài nguyên cùng với một liên kết đến nó. Các tổ chức thường tạo thẻ đánh dấu cho những tìm kiếm này: lợi ích, nhân sự, du lịch, hỗ trợ CNTT, đặt thời gian nghỉ. Tuy nhiên, vì thẻ đánh dấu này được tổ chức của bạn quản lý, chúng có thể thay đổi, và các tìm kiếm mẫu này có thể không trả lại kết quả.

 1. Đi đến Bing.com và đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, nếu cần.
 2. Trong hộp tìm kiếm, nhập tìm kiếm của bạn.
 3. Một kết quả thẻ đánh dấu Bing cho doanh nghiệp xuất hiện ở đầu trang kết quả hoặc ở đầu cột bên phải. Các kết quả web khác xuất hiện dưới nó. Những kết quả này không phải dành riêng cho tổ chức của bạn, chúng là kết quả công khai.
Tìm kiếm ngườiexpando image

Kết quả tìm kiếm người cung cấp chi tiết về một cá nhân trong tổ chức của bạn, bao gồm tên, email, chức vụ hoặc vai trò, và vị trí văn phòng của họ. Bạn cũng có thể:

 • Gọi, gửi email hoặc gửi tin nhắn cho họ bằng các liên kết có sẵn
 • Xem các tệp họ đã chia sẻ với bạn gần đây
 • Xem sơ đồ tổ chức của họ và các Nhóm Outlook mà họ là một thành viên

Các loại thông tin bạn sẽ thấy có thể khác với mô tả này. Các quản trị viên trong tổ chức của bạn xác định nội dung xuất hiện trong các kết quả Bing cho doanh nghiệp.

 1. Đi đến Bing.com và đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, nếu cần.
 2. Trong hộp tìm kiếm, nhập tên của người mà bạn muốn tìm.

  Nhập cả tên và họ sẽ trả lại kết quả chính xác nhất, nhưng nếu bạn chỉ biết một phần tên của họ, Bing cho doanh nghiệp sẽ hiển thị kết quả phù hợp nhất với tìm kiếm của bạn và, nếu có thể, đưa ra gợi ý hiển thị nhiều kết quả hơn.

 3. Một kết quả tìm người Bing cho doanh nghiệp xuất hiện ở đầu trang kết quả hoặc ở đầu cột bên phải. Các kết quả web khác xuất hiện dưới nó. Những kết quả này không phải dành riêng cho tổ chức của bạn, chúng là kết quả công khai.

  Trong một số trường hợp, ví dụ: khi một cái tên rất phổ biến trên tìm kiếm web, kết quả người có thể không tự động xuất hiện. Để xem nó, ở góc trên bên phải của trang, trong menu Kết quả doanh nghiệp, chọn Người.

Tìm kiếm tệpexpando image

Kết quả tệp bao gồm tên và vị trí tệp và cũng có thể bao gồm một đoạn ngắn của các nội dung và ai đã sửa đổi nó lần cuối và khi nào. Bạn có thể tìm thấy các tệp được lưu trữ trong SharePoint và OneDrive cho Doanh nghiệp, các loại tệp được hỗ trợ bao gồm:

 • Tài liệu Word
 • Bảng tính Excel
 • Bản trình bày PowerPoint
 • Tệp Visio
 • PDF
 • Sổ ghi chép OneNote

Kết quả tệp được sắp xếp theo loại:

 • Cá nhân: các tệp mà bạn đã tạo, sửa đổi hoặc xem gần đây phù hợp với tìm kiếm của bạn
 • Tất cả kết quả: tất cả các tệp phù hợp từ SharePoint và OneDrive cho Doanh nghiệp của tổ chức của bạn mà bạn được phép xem
 1. Đi đến Bing.com và đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn, nếu cần.
 2. Trong hộp tìm kiếm, nhập 'tài liệu về' và các cụm từ tìm kiếm có liên quan.

  Ví dụ: nhập 'tài liệu về mã số thuế' vào hộp tìm kiếm sẽ trả lại bất kỳ tệp nào đã được chia sẻ với bạn có liên quan đến mã số thuế.

 3. Bạn cũng có thể xem kết quả tệp bằng cách nhập một tìm kiếm có liên quan và, ở góc trên bên phải của trang, trên menu Kết quả doanh nghiệp, chọn Tệp.
 4. Một kết quả tệp Bing cho doanh nghiệp xuất hiện ở đầu trang kết quả. Các kết quả web khác xuất hiện dưới nó. Những kết quả này không phải dành riêng cho tổ chức của bạn, chúng là kết quả công khai.
Lưu ý

Khi bạn đã đăng nhập vào Bing cho doanh nghiệp, một số tính năng, như Sở thích Bing và Microsoft Rewards, có thể hành động khác.

Chủ đề liên quan

Đăng nhập vào Bing cho doanh nghiệp
Cách Bing cho doanh nghiệp bảo mật thông tin của bạn
Gửi phản hồi về Bing cho doanh nghiệp

See more videos...